Порядок направления в государственную организацию электронных обращений

С 2 января 2023 года вступили в силу изменения  Закона Республики Беларусь «Об обращениях граждан и юридических лиц», в связи с этим , подача электронных обращений возможна только с помощью государственной единой (интегрированной)  республиканской информационной системы учёта и обработки обращений граждан и юридических лиц.

З 2 студзеня 2023 года ўступілі  ў сілу змяненні Закона Рэспублікі Беларусь «Аб зваротах грамадзян і юрыдычных асоб», у сувязі з гэтым, падача электронных зваротаў магчыма толькі з дапамогай дзяржаўнай адзінай (інтэграванай) рэспубліканскай інфармацыйнай сістэмы ўліку і апрацоўкі зваротаў грамадзян і юрыдычных асоб.

 

Ссылка на электронное обращение в государственной единой (интегрированной) республиканской информационной системе учета и обработки граждан и юридических лиц 

Обращение.бел